Wat is het Gouds Leefstijlakkoord?

Het doel van het Gouds Leefstijlakkoord is de inwoners van de gemeente Gouda zich gezonder te laten voelen door sport, welzijn en cultuur voor iedereen mogelijk te maken. Bewegen, sporten, gezond eten en drinken, dansen, zingen, toneelspelen, muziek maken, het zijn allemaal voorbeelden van dingen waardoor mensen zich fijner en ook gezonder kunnen gaan voelen, fysiek én mentaal! Met het Leefstijlakkoord proberen we aan dit onderwerp een boost te geven. Het akkoord richt zich op de leefstijl van alle inwoners (jong en oud) van de gemeente Gouda. Het Gouds Leefstijlakkoord is gemaakt door en voor de inwoners van de stad Gouda. 

In dit Leefstijlakkoord staan 3 pijlers centraal

  • Het fundament op orde: deelname is mogelijk omdat de organisatie goed is
  • Verbinding & Meerwaarde: verbinding leidt tot een ‘plus’ 
  • Kansengelijkheid en talentontwikkeling: voor iedereen! 

Deze pijlers zijn uitgewerkt in speerpunten. 

Het Gouds Leefstijlakkoord kun je hier downloaden:

Publieksversie (verkorte versie)      Uitgebreide versie

Kernteam Gouds Leefstijlakkoord

Met dit Leefstijlakkoord laten ook veel lokale organisaties zien dat ze willen samenwerken. Met een gezamenlijk doel: meer gezonde inwoners van Gouda. Om alles in goede banen te leiden is er een kernteam samengesteld. Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van SPORT•GOUDA, gro-up buurtwerk, Kwadraad, GGD, Sociaal team, Kwintes, Kernkracht en de Brede School. Het kernteam werkt in opdracht van de gemeente Gouda en komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Het kernteam zorgt ervoor dat alle aanvragen voor initiatieven beoordeeld worden, en het bewaakt de voortgang: lukt het om uitvoering te geven aan alle genoemde speerpunten?

Budget nodig?

Er is geld beschikbaar voor lokale initiatieven: de LeefstijlakkoordPOT!
Dat geld is aan te vragen via deze website. Via onderstaande link zijn de voorwaarden te lezen en kan online een formulier worden ingevuld. In 2024 is er zo’n € 100.000 beschikbaar, voor de jaren 2025 en 2026 minimaal € 50.000.

Lees meer over de Gouds LeefstijlakkoordPOT

Volg het Leefstijlakkoord op Facebook
Volg het Leefstijlakkoord op Facebook

Het Gouds Leefstijlakkoord heeft een eigen Facebookpagina. Hier houden we jullie regelmatig op de hoogte van nieuwe initiatieven en projecten. Volg jij het Leefstijlakkoord al op Facebook?

Volg de pagina
Schrijf je in voor de Nieuwsupdates
Schrijf je in voor de Nieuwsupdates

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Gouds Leefstijlakkoord? Schrijf je dan in voor onze Nieuwsupdates. Deze verschijnen 2 x per jaar! 

Schrijf je hier in

Meer informatie over het Gouds Leefstijlakkoord?

Rogier | Coördinator Gouds Leefstijlakkoord
Rogier | Coördinator Gouds Leefstijlakkoord

Meer informatie over het Gouds Leefstijlakkoord? Neem contact op met Rogier!
tel: 0182590 910

Mail Rogier